CZ | EN

Jan Jakub Ryba
Česká Mše Vánoční


Zpěvy Vánoční
Tříkrálový koncert


Dell´Amore e Della Morte
O lásce a smrti

Hleď malé Jezulátko
Live


Adam Václav Michna
Officium vespertinum


Tichá noc
Stille nacht


Johann Caspar, Ferdinand Fischer
Sacred Music


Jan Dismas Zelenka
Sub olea pacis et palma virtutis


Žito,žitečko
České lidové písně


Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem


Josef Leopold Dukát
Cithara nova


České a moravské vánoční koledy
Bohemian and Moravian Christmas Carols


Ať píseň neustává
České lidové písně pěti století


Music of Prague Palaces and Gardens 1620t


Legenda vánoční
The legend of Christmas


Giovanni Legrenzi
Sonate e Motettiy


J.C.F.Fischer
Crux tua Domine


Vánoce s Musicou Bohemicou
Christmas with Musica Bohemica


Johann Christoph Kridel
Concert arient


Vejvanovský
Rittler Biber


Johann Heinrich Schmelzer


Jan Dismas Zelenka
Requiem Miserere


Allessandro Grandi and Italian Baroque


Karel Jarommír Erben
Prostonárodní Písně a Říkadla


Český rok
A Year in Bohemia


Jan Dismas Zelenka
Missa Sanctissimae Trinitatis a-moll


Christmas Music of Bohemian Baroque


Italian Music of Early Baroque


Baroque Music from the Kroměříž


webdesign by Lenka Tomášková